آموزش و پرورش

آموزش ریاضی به کودکان دبستانی

قیمت اصلی 170.000تومان بود.قیمت فعلی 136.000تومان است.

آموزش هنر با رویکرد حل مسئله

قیمت اصلی 100.000تومان بود.قیمت فعلی 80.000تومان است.

اداره کلاس درس

قیمت اصلی 45.000تومان بود.قیمت فعلی 36.000تومان است.

ایجاد انگیزه در کودکان

قیمت اصلی 230.000تومان بود.قیمت فعلی 184.000تومان است.

بازی های خلاق

قیمت اصلی 130.000تومان بود.قیمت فعلی 104.000تومان است.

بحث و یادگیری در گروه

قیمت اصلی 70.000تومان بود.قیمت فعلی 56.000تومان است.

پرسش کردن در دبیرستان

قیمت اصلی 70.000تومان بود.قیمت فعلی 56.000تومان است.

پرورش انگیزه در دانش آموزان

قیمت اصلی 80.000تومان بود.قیمت فعلی 64.000تومان است.

پرورش خلاقیت به کمک بازی های وانمودی

قیمت اصلی 120.000تومان بود.قیمت فعلی 96.000تومان است.

پرورش مهارت های مشاهده

قیمت اصلی 150.000تومان بود.قیمت فعلی 120.000تومان است.

تمدن اسلامی و تاریخ آموزش تحلیل تطبیقی

قیمت اصلی 160.000تومان بود.قیمت فعلی 128.000تومان است.