درباره ما

درباره رشد

رشد در سال 1358 به منظور پخش کتابهای تربیتی و روان شناسی پایه گذاری شد.

مهمترین هدفی که در رشد از آغاز بر آن پای فشرده ایم و به یاری خداوند تا کنون در قول و عمل به آن وفادار بوده ایم، عرضه ی غنی ترین و مفیدترین آثار مکتوب در زمینه ی علوم انسانی بخصوص روان شناسی و رشته های وابسته به آن بوده است.

کتابهای رشد، به طور کلی، در دو گروه جای می گیرند:

گروه اول: کتابهای تخصصی و منابع درسی و کمک درسی دانشگاهی.

گروه دوم: کتابهای عمومی، تربیتی و آموزشی.