اختلال آسیب اعتیاد

آموزش ترک سیگار

قیمت اصلی 120.000تومان بود.قیمت فعلی 96.000تومان است.

اختلال کم توجهی بیش فعالی در بزرگسالان

قیمت اصلی 230.000تومان بود.قیمت فعلی 184.000تومان است.

اسلام در کنار داغدیدگان

قیمت اصلی 150.000تومان بود.قیمت فعلی 120.000تومان است.

اعتیاد و ترک آن به زبان ساده

قیمت اصلی 230.000تومان بود.قیمت فعلی 184.000تومان است.

افسردگی

قیمت اصلی 90.000تومان بود.قیمت فعلی 72.000تومان است.

افکار پلید

قیمت اصلی 130.000تومان بود.قیمت فعلی 104.000تومان است.

انضباط بدون اشک

قیمت اصلی 110.000تومان بود.قیمت فعلی 88.000تومان است.

ایدز

قیمت اصلی 100.000تومان بود.قیمت فعلی 80.000تومان است.

بالندگی پس از سانحه

قیمت اصلی 120.000تومان بود.قیمت فعلی 96.000تومان است.

برخورد با افراد ناسازگار

قیمت اصلی 50.000تومان بود.قیمت فعلی 40.000تومان است.

بیماری های روانی

قیمت اصلی 150.000تومان بود.قیمت فعلی 120.000تومان است.

تشخیص و درمان اختلالات دو قطبی

قیمت اصلی 70.000تومان بود.قیمت فعلی 56.000تومان است.

چگونه بدن را از تمامی سموم پاک کنیم؟

قیمت اصلی 250.000تومان بود.قیمت فعلی 200.000تومان است.